Ανανέωση Δασκάλων 2022

Τον Ιούλιο και Αύγουστο 2022 πραγματοποιούμε μια σειρά με online Refresh Courses με τον Inamoto Sensei για τους ήδη πιστοποιημένους δασκάλους και τους υποψήφιους δασκάλους.